Правила прийому у РНРЦ “Особлива дитина”

 • заява про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі – батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 10 вересня 2010 року за №794/18089;
 • карта профілактичних щеплень, заповнених за формою первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 10 січня 2006 року №1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  08 червня 2006 року № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
 • висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
 • висновок психіатра (для осіб з порушенням інтелектуального розвитку);
 • рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Прийом документів проводиться упродовж тижня щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Рівне, вул.. Гурія Бухала, буд.3.

Контактний телефон: (0362)64-04-31)