План заходів

спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству і булінгу в РНРЦ «Особлива дитина»

на 2021/2022 навчальний рік

 

№ з/п Назва заходу Термін виконання Виконавці
1 2 3 4
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1. Наради з різними категоріями працівників закладу з питань профілактики булінгу (цькування):

Ø педагогічний персонал;

Ø технічний персонал.

Упродовж навчального року Адміністрація, психологічна служба
2. Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах. Вересень Класні керівники, вихователі ГПД
3. Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Адміністрація, практичний психолог,

класні керівники

4. Інформаційна робота через інтернет – сторінки Упродовж навчального року Прокопчук С.М., заступник директора

з НВР

5. Створення комісії з розгляду випадків булінгу Вересень Адміністрація
6. Інструктивно-методична нарада щодо механізму реагування на випадку булінгу з педагогічним колективом Вересень Прокопчук С.М., заступник директора з НВР
7. Оформлення тематичного стенду Упродовж навчального року Практичний психолог
8. Контроль стану попередження випадків булінгу. Вересень Демченко І.М., практичний психолог
Робота з педагогами
1. Засідання професійних спільнот  класних керівників, вихователів ГПД  на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству, булінгу(цькуванню) та будь-яким проявам дискримінації» Серпень Соціальний педагог
2. Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики Упродовж навчального року Демченко І.М., практичний психолог, класні керівники
3. Консультування класних керівників з проблемних ситуацій. Упродовж навчального року Психологічна служба
Робота зі здобувачами освіти
1. Проведення заходів в рамках Тижня толерантності Листопад Демченко І.М., практичний психолог
2. Проведення заходів в рамках Акції «16 днів проти насильства» Листопад-грудень Демченко І.М., практичний психолог
3. Проведення заходів в рамках

Всеукраїнського тижня права.

Грудень Григорчук А.В., вчитель правознавства, Демченко І.М., практичний психолог
4. Практичні заняття «STOP-булінг» Упродовж навчального року Психологічна служба,
5. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань протидії булінгу та насильства Упродовж навчального року Класні керівники, вихователі ГПД
6. Заняття «Безпечний інтернет» Лютий Психологічна служба, класні керівники
7. Контроль за поведінкою дітей та взаємостосунками між ними під час освітнього процесу та поза ним. Упродовж навчального року Класні керівники, вихователі ГПД
8. Бесіди-зустрічі учнів за участю  працівників  ювенальної превенції Упродовж навчального року Паньковець Т.С., соціальний педагог
9. Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході виховних годин та бесід Упродовж навчального року Класні керівники
10. Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу Упродовж навчального року Демченко І.М., практичний психолог
11. Проведення ранкових зустрічей учнів 1-4 класів з метою формування навичок дружніх стосунків. Упродовж навчального року Класні керівники 1-4 класів
12. Залучення дітей до участі в просвітницько-профілактичних чи корекційно-творчих студіях. Упродовж навчального року
Робота з батьками
1. Тематичні батьківські збори з питань насильства у сім’ї та шкільному середовищі Упродовж навчального року Класні керівники
2. Заняття «Школи життєвої компетентності» :підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Листопад Прокопчук С.М., заступник директора з НВР
3. Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей Упродовж навчального року Демченко І.М., практичний психолог
 

4.

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Упродовж навчального року Демченко І.М., практичний психолог
5. Відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання разом із службою у справах дітей для з’ясування умов проживання Упродовж навчального року
Моніторинг
Дослідження міжособистісних відносин

учасників освітнього процесу.

Упродовж навчального року Психологічна служба
2. Анонімне анкетування серед здобувачів освітнього процесу  по виявленню насильства в учнівському середовищі жовтень,

квітень

Демченко І.М., практичний психолог
3.