КРИТЕРІЇ,  ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

КРИТЕРІЇ,  ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

КРИТЕРІЇ,  ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

  1. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua
  2. Державний стандарт початкової загальної освіти. http://nus.org.ua
  3. Додаток до листа МОН України від 06.08.2018 р. №1/9 -485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти у 2018-2019 навчальному році.
  4. Наказ МОН України від 12.06.2018 р.№627 «Про затвердження типової освітньої програми початкової школи спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua
  5. Наказ МОН України від 06.2018 р. №693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua
  6. Наказ МОН України від 07.2018 р. №814 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами». https://mon.gov.ua
  7. Лист МОН України від 03.07.2018 р. №1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». https://ru.osvita.ua
  8. Лист МОН України від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження інструкції ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ».
  9. Наказ МОН України від 08.04.2015 р. №472/26917 «Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ».
  10. Навчальні програми для спеціальних закладів освіти.