Перемога на  конкурсі-ярмарку педагогічної творчості

У цьому році на конкурсярмарок педагогічної творчості в номінації «Спеціальна освіта» було представлено багато творчих доробок педагогів РНРЦ «Особлива дитина»: посібники, методичні розробки з  досвіду роботи. Усі матеріали – актуальні, глибокі за змістом та носять практичний характер.

Зокрема,  у І етапі  конкурсу взяли участь: вчитель-реабілітолог  Нагорна О.Б. (посібник «Реабілітаційне обстеження в практиці фізичного терапевта»), вчителі-логопеди Дмітрієва О.Л., Плахотнік К.В.( збірник «Розвиток звуковимови у дітей з особливими освітніми потребами засобами логоритміки»),  вчителі-олігофренопедагоги: Глазкова С.В. (посібник «Інноваційні технології у навчально-виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Проектна діяльність») , Анікіна О.В.(посібник «Формування цілісних знань дітей з особливими освітніми потребами на основі інтегральної педагогічної технології»), вихователі ГПД: Муляр Н.П.(методична розробка «Літературно-естетичне виховання дітей з особливими освітніми потребами»), Толкачова С.І.(методична розробка «Формування моральних якостей у дітей з особливими освітніми потребами на основі традицій українського народу»), Сахнюк В.В.( методична розробка «Корекційний вплив музичного мистецтва на формування гармонійно розвиненої особистості з особливими освітніми потребами»), Рудницька О.В. (методична розробка «Формування природничо-екологічних компетентностей у  молодших школярів з особливими освітніми потребами під час прогулянок»), педагог-організатор Сабадир С.А. (методичний посібник «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами шляхом впровадження профорієнтаційної роботи в освітній процес навчально-реабілітаційного центру»). Також було представлено  посібник «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологнічного освітньо-реабілітаційного простору»: наукові рекомендації/ колектив авторів за загальною редакцією  Петух О.В..                                                                                                       Члени  експертної комісії відзначили високий рівень поданих матеріалів. Посібники: «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості в умовах акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору»: наукові рекомендації/ колектив авторів за загальною редакцією  Петух О.В.,  «Інноваційні технології у навчально-виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Проектна діяльність» (Глазкової С.В.) зайняли почесне перше місце у ІІ турі обласного конкурсуярмароку педагогічної творчості в номінації «Спеціальна освіта».

Прокопчук С.М., заступник директора з НРР