Професіографічний форум

Збиратися разом – це початок,  триматися разом – це прогрес, працювати разом – це успіх.                                                     Генрі Форд

Сучасні вимоги до організації освітнього  процесу  та контролю за його результативністю вимагають від керівників закладів освіти не тільки підвищеної відповідальності, але й удосконалення знань та вмінь управління педагогічним колективом. Важливою колегіальною формою управління є педагогічна рада.

30 жовтня у закладі проведено педагогічну раду «Профорієнтація як засіб  формування  соціальних компетентностей у дитини з особливими освітніми потребами».

Захід відбувся у формі професіографічного форуму. Ціль форуму – дати можливість поспілкуватися  педагогам з  обраної теми і , що саме головне, сказати самому і послухати іншого. Одним словом,  почути і бути почутому.

З доповіддю «Формування життєвих компетентностей особистості з особливими освітніми потребами шляхом впровадження профорієнтаційної роботи в акмеологічному освітньо-реабілітаційному просторі» виступила педагог-організатор Сабадир С.А.

Вчитель-реабілітолог Нагорна О.Б. доповіла делегатам форуму про шляхи формування навичок самообслуговування засобами фізичної реабілітації в контексті акмеологічного простору.

Плахотнік К.В., вчитель –логопед   презентувала присутнім  тему: «Побутова та соціальна адаптація учнів  закладу як наслідок формування мовленнєвих компетенцій.

Вчитель трудового навчання  Корень Л.М. розповіла про  специфіку допрофесійної підготовки на уроках трудового навчання.

Практичний психолог Дундюк Л.М., ознайомила присутніх з планом проекту  «Крок до профілю».

Муляр Н.П., керівник методичного об’єднання вихователів ГПД розповіла про ті форми роботи, які використовують вихователі ГПД у ІІ половину дня.

Вихователь ГПД, вчитель музики Сахнюк В.В.  висвітлила питання розвитку творчих здібностей учнів через корекційні заняття та предмети естетичного циклу.

Глазкова С.Ю. та Копотілова О.М., вчителі початкових класів ознайомили колег із проектом «Я і моє майбутнє».

Штіль С.Ю. доповіла про те,  яка робота в даному напрямку здійснюється з дошкільниками у закладі.

Прокопчук С.М. розповіла про таку форму роботи як клуб цікавих зустрічей в рамках «Школи життєвої компетентності».

Директор закладу Петух О.В. окреслила основні завдання профорієнтаційної роботи в закладі на 2017-2018 навчальний рік. Зокрема, Ольга Володимирівна сказала, що професійна орієнтація  в системі виховної роботи Рівнеського навчально-реабілітаційного  «Особлива дитина» – це комплексна система форм, методів та засобів впливу на дитину з особливими освітніми потребами  з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного та потреб ринку праці.

Прокопчук С.М., заступник директора з НРР

Фотоматеріали: Щепковська Л.М., класний керівник 5-Б класу