Про нас

Рівненський навчально-реабілітаційний центр “Особлива дитина” – школа інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами на засадах педагогіки життєтворчості. Центр забезпечує наступність дошкільного виховання і навчання в школі, допрофесійну підготовку у поєднанні з фізичною реабілітацією, лікувально-оздоровчою роботою та логопедичною корекцією.
На даний час у закладі проходять комплексну реабілітацію 189 дітей віком від 5-ти до 18-ти років з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням емоційно-вольової сфери (синдром гіперактивності з порушенням активної уваги, аутизм), затримкою психо-мовного розвитку, розумовою відсталістю та дитячим церебральним паралічем.
Обравши соціальне питання як основне педагогічне спрямування, а не лише як медичне питання, ми зосередили зусилля на розбудові освітньо-реабілітаційної системи як особливої психолого-педагогічної системи, спрямованої на розв’язання завдання комплексної реабілітації та соціальної адаптації хворої дитини. Сутність даної системи полягає у залученні всіх центрів компетентності (мовна, математична, фізична, міжособистісна, внутрішньо-особистісна, природнича) та відчуттів за допомогою музики, ритму, малюнків, почуттів, емоцій, дій, надаючи перевагу методам, які використовуємо в ранньому дитинстві. В центрі уваги є розвиток академічних, фізичних та мистецьких здібностей для формування індивідуальних вмінь і навичок, які згодом вихованці зможуть самостійно застосувати у своїй практичній діяльності.
Уся діяльність фахівців Рівненського навчально-реабілітаційного центру, спрямована на зміцнення спілкування , сприяє ефективному обмінові досвідом та інформацією , емоційній підтримці, взаємному збагаченню. Батьки усвідомлюють, що вони не самотні у труднощах-поруч є достатньо кваліфіковані спеціалісти, які готові в будь-яку хвилину прийти на допомогу.
В основу інноваційних технологій покладено здоров’язберігаючий принцип та особистісно-діяльнісний підхід: навчання шляхом “діяльності”. В центрі навчання знаходиться дитина з особливими освітніми потребами як особистість (її мотиви, цілі, неповторний психологічний склад). Виходячи саме з інтересів дитини, рівня її знань і умінь, особливостей психо-фізичного розвитку, учитель визначає завдання занять та формує, спрямовує і корегує весь освітньо-реабілітаційний процес розвитку її особистості в особливому психо-динамічному режимі. Саме специфічні прийоми опанування дітьми занять в режимі рухливих об’єктів і зорових горизонтів , динамічних поз і сенсорних тренажерів дають можливість позитивно впливати як на здоров’я дітей, так і на навчання. Відповідно мета кожного уроку, заняття при реалізації особистісно-діяльнісного підходу за здоров’язберігаючими технологіями формується з позиції потреб кожного конкретного учня і всього класу. Така постановка питання означає, що всі методичні рішення (підбір навчального матеріалу, використання прийомів, способів, методів, засобів реабілітації) проходять через призму особистості неповносправної дитини: її потреб, мотивів, здібностей, активності, інтелекту та інших індивідуально-психологічних та функціональних особливостей.
Оскільки проблема інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство є загальною для всіх країн світу, Рівненський навчально-реабілітаційний центр запропонував свою програму включення дитини з особливими освітніми потребами в суспільство. Ми можемо з упевненістю сказати, що за відносно короткий період часу учасникам програми вдалося створити осередок демократії в нашому закладі, створити інклюзивну модель освіти для всіх дітей та батьків з особливими освітніми потребами завдяки основним принципам: індивідуалізованому підходові до навчання і виховання дітей, активному залученню сімей та громадськості до освітньо-реабілітаційного процесу.
За шість років реалізації завдань з комплексної реабілітації ми стали Лауреатом конкурсу “100 кращих шкіл України” у номінації “Школа здоров’я” (2006 р.); Лауреатом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності “Золота Фортуна” (2007 р.); переможцем в обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості у номінації “Спеціальна освіта” (І місце) (2009 р.) та у Всеукраїнській виставці “Особливі потреби – особливі перспективи” (2011р.).
Та найвищою оцінкою роботи закладу можна вважати гармонію в серцях дітей, яким створено комфортні умови, домашній затишок, забезпечено любов і турботу про їхнє майбутнє. Результатами роботи стали реалізація обласних та загальноміських благодійних проектів “Ангел з одним крилом”, “Зірки запалюють серця”, “Ти – зірка”, “Подаруй усмішку дитині” та ін.
Наші діти стали переможцями благодійного фонду “Україна – 3000” в номінаціях “Літературний твір”, “Образотворче мистецтво”. Отримано Подяку Президента України В. Ющенка (2008 р.) за творчу майстерність дітей в благодійному проекті «Особливі Пасхальні дерева».